Februári előadásaim:

A Vízözön előtti világok

2013. február 1., péntek, 18.00-20.00

Helyszín: Két Hollós Könyvesbolt, Budapest, 1081. Kenyérmező u. 3.a.

Az előadás ismertetése:

A föníciai Sanchoniathon, az egyiptomi Manethon továbbá a Biblia világok keletkezéséről és a pusztulásáról számol be. A földi műveltségeknek időről-időre tűzözön, szélözön, vízözön vetett véget. Ám minden alkalommal néhány túlélőnek sikerült továbbvinnie az emberi fajt, és megmentenie az élővilágot. A mai ember általában csak a legutóbbi Vízözönről tud, holott az emberiség emlékezete, a mitológiák többről is beszámolnak.

 

A világ teremtése az ékiratok szerint

 2013.  február 19., kedd, 18.00-20.00

 Helyszín: Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán u. 25. (Királykút-Emlékház)

 Az előadás ismertetése:

Az ékiratos teremtés-mítosz a Naprendszerünk keletkezéséről szóló csillagászati leírás. A bibliai teremtés-történettől eltérően mutatja be a bolygók keletkezését, továbbá miként került a Föld és a Nap a jelenlegi helyére, miként jött létre a bolygók mai rendje, s mi kapcsolat van a Naprendszer és a Magyar Szent Korona között.  

 

Nemzetvesztő királynék

2013. február 28., csütörtök, 18.00-20.00

Helyszín: Két Hollós Könyvesbolt, Budapest, 1081. Kenyérmező u. 3.a.

 Az előadás ismertetése:

A magyar történelem több sorsfordító, nemzetrontó eseménye fűződik Géza fejedelem második feleségéhez, a lengyel Adelhaidhoz és I. István király asszonyához Gizellához. A királyi udvarba való beléptüket követő eseményekből kiviláglik, második hazájuk, Magyarország ellen fondorlatoskodtak. A magyar királyok egyike sem ismerte fel, hogy az idegen királyné-feleségeikkel erősödik a pápai és a német, azaz az idegen országbeli befolyás, mintha valami titkos terv részesei, láthatatlan karmester dirigálta magyarellenes kar szólistái lettek volna.