Kedves Olvasóim, kedves Érdeklődők!

 

2014. október 3-án, pénteken délután 5 órakor a „Lélek és Tradíció Alapítvány” szervezésében az „Értékeink élőben” előadássorozat keretében

 

Nemzetvesztő királynék 

Adelhaid és Gizella

 

 Adelhaid .jpg

címmel előadást tartok.

 

Hely: Edvy-malom fogadó, Pápa, Gyimóti út 91.  

Idő: 2014. október 3., péntek, 17.00-19.00.

 

Az előadás rövid ismertetése:

A magyar történelem több sorsfordító, nemzetrontó eseménye fűződik Géza fejedelem második feleségéhez, a lengyel Adelhaidhoz és I. István király asszonyához, a bajor Gizellához. A királyi udvarba való beléptüket követő eseményekből kiviláglik, második hazájuk, Pannónia-Magyarország ellen fondorlatoskodtak. E királynék (V. István kivételével) és minden Árpádházi-királyunk idegen asszonya mintha valami titkos terv részese, láthatatlan karmester vezényelte magyarellenes kar szólistái lettek volna. A magyar királyok egyike sem ismerte fel, hogy az idegen királyné-feleségeikkel erősödik a pápai és a német, azaz az idegen országbeli befolyás.

Gisella-die-Königin-von-Ungarn.jpg

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Olvasóim, kedves Érdeklődők!

2014. szeptember 28-án, vasárnap délután 3 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban  a Kerecsenfészek rendezvény keretében

Táltosnak pedig születni kell…

 

táltos kristály.jpg

címmel előadást tartok.

Hely: Budapest, III. Békásmegyer, Csobánka tér 5. 

Az előadás rövid ismertetése:

Mostanság megnőtt az ezotéria, a beavatottak számára hozzáférhető ismeretek, a túlvilág, a titokzatosság iránti érdeklődés. Némelyek leleményes bűvészkedéssel ki is használják embertársaik hiszékenységet, a misztikumra való fogékonyságát, mondván, felülről jövő réges-régi táltos-sugallatokat közvetítenek. S nekiállnak jósolni, jövendölni, jól-rosszul tanítani. Ez önjelölt „táltosok” nagyon távol állnak a „táltosságtól”; hiába állítják az ellenkezőjét, hiába zenélnek hozzá, valahogy mégis hamisnak tűnnek.

A régi magyarok vallása nem volt megkeverve babonákkal, és más testiségre utaló mítoszokkal. Nem voltak bálványimádók, mint más pogány népek, épített templomaik sem voltak, mint a keresztényeknek. Imádni csak a legfelsőbb lényt, a Teremtőt, imádták. Öreg fák aljában, patakok, csermelyek, folyók mentén, nagy lapos kövek mellett áldoztak neki. Látható megnyilvánulását, a kelő napot a szabad ég alatt papjaikkal, a táltosokkal együtt mély áhítattal várták.

Táltosnak születni kellett és kell, képzés által táltos senki nem lehet. Több évezredes összesűrűsödött, ösztönös tudással, természetfeletti erővel rendelkező táltosokat, természetfeletti lények választják ki. Az anyjuk méhében kapták táltos tudományukat, amit a világrajövetelük után szerzett tudással egészítettek ki. Minden időben ők voltak a tudók, a nyilatkozók, akik Isten végzéseit közvetítették az emberek felé. Tanácsadással, orvoslással, jövendöléssel foglalkoztak. Testet-lelket gyógyítottak. Szavaikban, tetteikben nyoma sem volt a hamisságnak, s az utóbbi ezer év alatt elburjánzott álságos számításnak.Unbenannt_1.jpg

A táltos, tátos név feltűnik az ókori Egyiptomban (Thot isten), Föníciában (Thouth), a kurdoknál (dédes papok), Indiában (Buddha Tát melléknevében) stb.; minden olyan népnél, akikhez a magyar elődöknek valami köze is volt.

Az előadás a magyar krónikák, legendák, az ókori szerzők írásai, feljegyzései és a nép emlékezete, a népmesék, népdalok alapján tárja fel a régi magyarok hitét, továbbá a táltosaiknak az emberek és az Atyaisten közti közvetítő szerepét.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!