Kedves Olvasóim, kedves érdeklődők!

2014. május 26-án Szigetszentmiklóson

a Nádasdy Filmszínház NEMZETTUDAT-ÉPÍTŐ sorozat keretében

A sumiroktól a magyarokig 

címmel előadást tartok.

Hely: Nádasdy filmszínház, Szigetszentmiklós, Szilágyi u. 10.

Idő: 2014. május 26., hétfő, 19.00-21.00-ig

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Sumir szobrok.jpg

 Az előadás ismertetése:

A XIX. sz. közepe óta Magyarországon a tudományos körök a magyar őstörténelem finnugortól eltérő forrásait minden eszközzel igyekeznek a hitelességétől megfosztani, hogy az idegenből származó, nem magyar érdekeket szolgáló nyelvi, történelmi stb. téveszméket tudatosíthassák. A hivatalosított magyar történelem- és nyelvtudomány még lehetőségként sem veszi tudomásul, hogy a honfoglaló magyarság egyik része a Kaukázus déli részéről származik, sőt a nyomok egészen Mezopotámiáig, a sumirokig vezetnek.  A hozzánk hasonló ragozó nyelven beszélő nép tárgyi és szellemi műveltségének emlékei továbbéltek, és mindmáig megmaradtak a Kárpát-medencei magyarság hagyományaiban. A sumir nép számos buktatón, népirtáson, a hazájából való kényszerű el- és kiköltözés után más vidéken, más néven, de megmaradt, továbbélt. A sorsa annyira hasonló a népünkéhez, hogy a történetükből, viszontagságaikból, küzdelmeikből a megmaradásunkhoz és a továbbélésünkhöz erőt lehet és kell meríteni.

A vetített képes előadás bemutatja a magyar és a kb. 5000 évvel ezelőtt Mezopotámiában élt sumir nép művelődésbeli kapcsolatának népművészetünkben és népünk emlékezetében megőrződött szellemi és tárgyi emlékeit. Mindez bizonyítja, hogy a sumirok egyik egyenesági leszármazottja a mai magyarság.