Kedves Olvasóim!

2015. október 16-án, pénteken este 8 órától fél 9-ig a TV „Hatoscsatorna” Őseink hagyatéka c. műsorában Tóth Tibor műsorvezető úrral beszélgetünk arról,  mi hasonlatosság van a sumirok és a magyarok műveltsége között. 

Az esetleges érdeklődést előre is köszönöm.

Tisztelettel: MV14226764286_ef3a0572fc_m.jpg

 

Az Európába érkezett migránsok arcnélküli tömegéből némelyik jó angolsággal kiszól, a másik érthetetlen szavakkal kísért gesztikulációval a torok elnyisszantását mutatja.

Mások bűncselekmény számba menő tetteket követnek el: A bicskei vasútállomáson ordítozó férfi, állítólagos családját vágta a sínek közé, és rájuk ugrott: Az asszony kezével óvta a kisbaba fejét, nehogy beütődjön a sínbe. Sem ő, sem a baba nem sérült meg. (Vajon, minden váratlan fellökésnél így működnének az anyai ösztönei? Bizonyára.) A feltehetően muszlim férfi tettleges kirohanását,  felháboítását az okozhatta, hogy az asszony, az iszlám szokásokkal ellentétben férfiak jelenlétében nemtetszésének adott hangot. Ti. az iszlám vilgában az asszony neve: hallgass(!); magyarán: kuss(!).

Ennek ellenére az alábbi képen látszó jelenet hamisan provokatívnak tűnik, mintha azért történt volna, hogy befeketítsék a megdöbbent, segítséget nyújtó magyar rendőröket.

  bicske-migrans_cikk.jpg

 1. 2015. szeptember 3. A bicskei vasútállomáson a rendőrökkel perlekedő, karján csecsemőt tartó várandós asszonyt állítólagos férje lökte a sínek közé. A megdöbbent rendőrök sietősen szedték ki őket, hiszen e vágányra várták a szállítószerelvényt. (A jelenetről készült teljes videó: http://alfahir.hu/az_orulet_szelen_a_migransok_bicsken)

 

Az egyre özönlő megtévesztett ázsiai tömeg zavarossá és áttekinthetetlenné teszi az európai terepet, hogy idővel a köztük lappangó, harcedzett katonák, gyilkos és öngyilkos merénylők feltűnés nélkül ténykedhessenek. A migráns árban fuldokló fehér ember akkor döbben csak rá igazán, volt-nincs Európa, volt-nincs emberi érték, haza, nép, család, jog, vagyis mindaz, ami európait európaivá teszi. "A nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat." Sokan figyelmeztetik Európát, de nem akarja meghallani, és amikor majd megérti, késő lesz.”[1]

A keletről érkezők hozzák magukkal muszlim hazájukban kialakult évezredes szokásaikat, hogy Európát telítve, az itteni őslakosságot nem éppen szolid rábeszéléssel a saját hitelveikhez idomítsák, mondván az a jó, a helyes, ami a Koránban meg van írva. Ha bekövetkezik, jaj, lesz az európai asszonyoknak, a nagy- és kislányoknak, jaj, a gyermekeknek! 

 afr_migr_balassagyarmat.jpg

 1. Mi lesz, ha efféle "afrikai migránsok tartják rettegésben Balassagyarmatot" ? (harcunk.info) 

 2. A felvétel öt évvel ezelőtt készült Olaszországban. (olvasói észrevétel) 

 

A történelmi időktől kezdődően a közel-keleti országokban a nőknek szánalmas és sajnálatraméltó volt a sorsuk. Nem kivétel ez alól a keletről el- és visszaszármazott zsidóság sem. Akár Európában, akár Amerikában, akár máshol élnek a világban a zsidóságnak a nőkhöz való viszonyán meglátszik a keleti eszmék hatása, annak ellenére, hogy az európai és az amerikai közéletben százszor több joguk és érvényesülési lehetőségük van, mint az iszlám államokban élő nőtársaiknak.

„A zsidók a nőket nagyrészt anyaságuk szempontjából tekinték. – Tagadhatatlanul magasabb szempont s nemesebb eredményeket szült sok más nép felfogásánál, - de a meddő nő megvetése, az ágyasság gyakorlata, a férfiú egyoldalú joga házastársát eltaszíthatni, mindannyi szégyenletes lealázása a nőknek…”[2]

 

_brah_m_s_izs_k_mozaik_6_sz_zad_ravenna-i_san_vitale_bazilika.jpg

 1. Ábrahám és Izsák (mozaik részlet, Ravenna, San Vitale Bazilika (tiszta- szívvel blogspot.hu)

 

A közel-keleti arab népek és a zsidóság egy tőről fakadt szemita nép. Mindenik Ábrahámtól, illetve valamelyik fiától származtatja magát. Az arabok ősapja Ismael, a rabnőtől, Hágártól született, a zsidók ősapja Izsák, meg Sárától, a törvényes feleségtől Sára mesterkedésének köszönhetően a két féltestvér és a leszármazottjaik mindmáig ellenségek, háborúságban élnek egymással.

 

verhaghen_pieter_jozef_hagar_and_ishmael_banished_by_abraham_1781.jpg

 1. Ábrahám elbocsátja Hágárt. A háttérben Sára és Izsák (Pieter Jozef Verhaghen festménye, WEB Gallery of Art)

 

Az izraeli zsidóság egyik-másik rokonnépével, pl. a palesztinnal ugyancsak visszataszító és erőszakos élet-halálharcot vív, az ivóvízért, a termőföldért, de Szíria, Jordánia, Libanon stb. lakossága sem élhet békében, ezért kényszerülnek menekülttáborokba, ezért vándorolnak a messzi Európába. Ők jelentik az Európába zúduló emberáradatban a vattát, a terroristáknak a puha fészket.

  iraki_dzsihadista_nok_burkaban.jpg

 1. Iraki dzsihadista női osztag, hogy a helyiekkel betartassák a sariát[3]

 

A közel-keleti országokban a nő sorsa ma is siralmas, szinte állati. Jó példa erre az egyik Finnországba érkezett, az ebédre kapott főtt rizst kifogásoló migráns kijelentése: „…csak a kutyámmal és asszonnyal etetném meg…” Nem tréfának szánta, komolyan gondolta.

  burkaban.jpg

 1. Muszlim nők burkában (mandiner.hu)

 

A muszlim férfi a nőt élvezete tárgyává alacsonyítja, árucikként adja-veszi. Az eladó leány értékét a külleme szabja meg. A férfi a szabad levegővel együtt elzárja előle a lelki felemelkedés lehetőségét és minden önálló tevékenységet. Vagyis apaként a leánya, férjként az asszonya testét-lelkét uralja.

 „A Próféta azt mondta:

A legjobb asszony az, akire

amikor ránézel, látványa kellemes;

amikor utasítod, engedelmeskedik;

amikor távol vagy, vigyáz magára és a tulajdonodra.”[4]

 

Az idősödő keleti asszony megcsúnyul. A muszlim nők a zsidókhoz hasonlóan idejekorán elveszítik fiatalkori szépségüket. Amelyik nem, anélkül, hogy tudomása lenne róla, más vérvonalat, örökséget hordoz. Pl. a szkítafajú magyaroknál nagyon sok a szép, kellemes arcú öreg. Iránban bár vallást váltani kényszerültek, nagyon sok pártus-leszármazott él. A szépségét, ifjúi báját veszített asszony, ha a gazdag, tehetős családban maradhat, férje és csinos utódai szolgája lőn. Ma is előfordul, ami a XIX. században Damaszkuszban, hogy a muszlim férj a megunt, báját vesztett asszonyát nyomorra kárhoztatván kilökte az utcára. A nagy keleti birodalmakban (kivéve a pártusoknál), továbbá a régi araboknál a szegénysorsú apák a leánygyermekeiket inkább kitették a vadaknak, nehogy a nyomor vagy a gyalázat áldozataivá váljanak. A kislányokat időnap előtt, gyakran 10-20 évvel idősebb férfivel házasították össze, ezért igen gyakori volt a pubertás előtti elhálás.

  afgan_kiskoru_felesegek.jpg

 1. Balra fent: Jemeni férfiak gyermek-feleségeikkel (ngm.national geographic.com)

Elől: Afgán öregember gyermek-feleséggel (hetek.hu)

 

 

A „saria”, a Mohamed tanítására és cselekedeteire épült iszlám vallásjog szerint egy mohamedán férfi tarthatna négy feleséget, ám a velejáró anyagi és fizikai terheket nemigen tudja vállalni. Ezért ma már egy feleség dívik, kivéve a gazdag öböl-országokat, ahol kettő szokásos.

A házasságkötés rendkívül költséges. Ha valakit nem jegyeztek el gyermekkorában, nehéz társat találnia:. A vőlegény, illetve a családja nehezen képes megfizetni a forintban több milliónyi menyasszonyváltságot, menyasszonyé meg a lakodalom költségeit. A muszlim esküvőn sok esetben a mátkapár jelen sincs. Az arát az apja vagy a fivére képviseli; gyakran a vőlegénynek sem kell megjelennie. Az ötvenes években esett meg, hogy egy „dél-egyiptomi diák egyetemi vakációjáról arra ért haza: házas ember.”[5] 

Elméletben a menyasszony beleegyezése nélkül nincs esküvő. Ám, ha a kiszemelt ara visszautasítja a kérőjét (ami óriási sértésnek számít), borzalmas megtorlásban lehet része. Valamelyik családtagja, a visszautasított jövendőbelije kegyetlen bosszút állhat: savval leönti a leány arcát. Némelykor a férj is ekképp bántalmazza engedetlennek vélt feleségét. Elég annyi, ha ingerültnek, fáradtnak mutatkozik, esetleg valamivel több villan ki a testéből, mint amennyit az iszlám törvények előírnak (mert a csador nem csúszhat el!): „A muszlim nő fedetten sem mozoghat kihívóan, idegenek előtt nem mutatkozhat felékszerezve, illetve lépéseivel nem kelthet zajt. S elvben csak a férfiak mögött s az út szélén járhat”.[6] 
 

ilyen_volt_es_ilyen_lett.jpg

 1. Ilyen volt és ilyen lett.

Saira Liaqat 26 éves. Tizenöt éves korában a  férje – aki rokona is volt – leöntötte savval. 9 alkalommal esett át plasztikai műtéten. (Emilio Morenatti felvétele)[7]

 

Az európai és az iszlám párkapcsolat a legalapvetőbb dologban megegyezik: a nő gondozza a házat, neveli a gyermekeket, a férfi pedig köteles gondoskodni róluk. Az európai ember számára szokatlan a két feleség, ám "az iszlám e ponton nem tesz mást, mint hogy törvényesíti azt a gyakorlatot, amelyet a Nyugat bűntudattal követ… S bár a második feleség helyzete általában nem könnyű, de lényegesen jobb, mint azoké az európai nőké, akik vagy nős emberek szeretőiként, vagy pedig családok szétrombolóiként élnek…”[8]

A világban jelenleg 1,57 milliárd muzulmán és 2,17 milliárd keresztény él.[9] A magyarok keresztények ugyan, de a hitükön átsejlik őseiknek a vérükben, a zsigereikben megőrződött erkölcse, tisztessége.

A keresztény magyarok az idegen hódítók évszázadokig tartói erkölcsromboló hatására elnyomott, elfojtott, de a szívük mélyén megmaradt erkölcsi erejükkel ellen tudnak állni az esetleg bekövetkező muszlim erőszaknak, el tudnak határolódni a fentiekben vázolt mai európai. párkapcsolati szokásoktól.

Egyre több magyar ismeri fel, hogy az alapvető összetartó, a megmaradást szolgáló erő a magyar családban rejlik. A család szerető ereje, védelme iránti igény megvan még a magyar szívekben, meg a lelkekben, csak az elmúlt néhány évtized társadalmilag gerjesztett és fenntartott családellenes liberalizmusa elfojtotta. A liberalizmus a magyar társadalomban egyre inkább kudarcot vall. Sokan eszerint élnek; de még többen vannak, akik saját népük szigorú viselkedési szokásait, szabályait követvén kifelé mást mutatnak: Minden erejüket latba vetik, hogy a magyarokkal fenntartassák és csábítónak tüntessék fel a szabados, liberális család- és nemzetromboló viselkedési normákat. Megvalósulóban volt ez kis Magyarországban.

Azután megjött a segítség. Egyre szembetűnőbb, irigylésreméltóbb lett, hogy Erdélyben, a Felvidéken, a déli részeken, sőt Kárpátalján, mindenütt, ahol a nemzeti megmaradás volt a tét, a magyarság mennyire nagy becsben, sőt szentnek tartja a családot. Talán tudták, de bizonyára érezték a család összetartó ereje mentette meg őket a beolvadástól.

  ecseri_parasztcsalad.jpg

 1. Hatgyerekes ecseri parasztcsalád, az egyik leány a férjével és kicsi gyermekükkel. (1910) A családfő és a felesége ül, a gyermekeik, a kicsik kivételével állnak [10]

 

Az elmúlt évszázadok minden országos bajában, forradalmakban és háborúkban a magyar mentsvára a család volt. A messze idegenben harcoló katona, biztos lehetett abban, hogy a kedvese, a hitestársa minden nehézség közepette hű marad hozzá, megbirkózik a rászakadt férfimunkával, s hazavárja. Ez adott neki erőt, hogy kitartson, mint Mátyás király magyar katonái: „Sehol a világon nem látni meleget, hideget, fáradtságot nélkülözést jobban tűrő katonát, …aki a táborban tisztességesebben viselkedik, … akiben több az önmérséklet és a szemérem, akitől messzebb áll az istentelenség és a szószegés, a tisztátalan szerelmeskedés. Azt beszélik a lovasok legnagyobb része, kinek felesége, gyermeke van, olykor három esztendőt is kénytelen egyfolytában szolgálni, a hitvesi hűséget mégsem szegi meg. Ha valakit rajtakapnak egy lotyóval, örök szégyen hárul reá.”[11]

Igaz, a beköltözött idegenekkel némi szabados szokás megmutatkozott, de végül az idegen változott meg, nem a magyar.

A magyar családban a férj nem uralkodott asszonyán, az meg sem próbált férjeura ellenében irányítani. Mindenik végezte a dolgát a családért, a gyermekekért, a jövendőért. A házastársak egyenlők voltak, egymást kiegészítő egységes kettőst alkottak: A családanya otthon vigyázta, ellátta a 6-8 gyereket, a kertet, az aprójószágot, a családapa gondoskodott az Isten által rábízottak nyugalmáról, biztonságáról, betevőjéről. A magyar férfi úr volt; ura a háznak, ura a családnak. Ám ez nem uralmat, zsarnokoskodást jelentett, hanem előrelátó, megfontolt gondoskodást.

  bucsu-2.jpg

 1. Családjától búcsúzó magyar baka (fényképezte: Alexy Trajan, Érdekes Újság)[12]

 

A család megtartásának egyetlen titka a szerető összetartás. A régi magyar családban a férj és a feleség nem egymás ellensége, egymás kijátszója volt, mint a mai párkapcsolatban, ahol mindkét fél arra törekedik, miként uralhatná a másikat. Ennek előbb-utóbb válás lett vége, hogy aztán egy újabb párkapcsolatban ugyanez megismétlődjék. Ennek kivédéséért mind a férjnek, mind a feleségnek, sőt a gyermekeiknek is őszintén, egymást tisztelve, egymást segítve kell munkálkodnia. Egymásért, a hozzájuk tartozó nagycsaládért, a még élő nagyszülőkért és a még meg nem született utódokért. A család összetartó védelmére támaszkodva tudja majd a haza, az ország átvészelni a migrációs időket, tud ellenállni leskelődő erőszaknak.

 

haboru0001.jpg 

 1. Sebesült magyar baka a párjával (Somogyi Könyvtár, Szeged)[13]

 

[1] Henri Boulad jezsuita szerzetes figyelmeztetése (Magyar Rádió, 2015. május 29., hiradó.hu)

[2] Madách Imre: A nőkről, különösen esztétikai szempontból, Székfoglaló értekezés az Akadémián, 1864. ápr. 18.

[3] hetek.hu

[4] mandiner.hu

[5] Dobrovits Mihály: Szex és iszlám c. írása nyomán (Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár.- mancs.hu)

[6] L.m.f.

[7] erdekes világ.hu/szornyu-es-szomoru-sorsok-iszlam-vilag…

[8] Dobrovits Mihály i. m.

[9] hvg.hu, 2015. ápr. 3.

[10] lazarus.elte.hu

[11] Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei, Balassi K., Bp. 39. fejezet (IV. dekád), VIII. kv., (105-110).

[12] pemete.blog.hu

[13] tiszatajonline.hu