Kedves Olvasóim, kedves Érdeklődők!

  1. szeptember 22-én, csütörtökön Sopronban az ŐSTUDÁS-ŐSTÖRTÉNET-MAGYARSÁG előadássorozat keretében

„A sumiroktól a magyarokig – A sumir Bau istennő és a magyar Boldogasszony”

c. előadást tartok.

Hely: Erdészeti Múzeum, Sopron, Templom u. 4. .

Idő: 2016. szeptember 22., csütörtök, 18.00-tól

ebb4f78342a0908e67c666f7df67b3c7.jpg

Az előadás ismertetése:

A XIX. sz. közepe óta Magyarországon a tudományos körök a magyar őstörténelem finnugortól eltérő forrásait minden eszközzel igyekeznek a hitelességétől megfosztani, hogy az idegenből származó, nem magyar érdekeket szolgáló nyelvi, történelmi stb. téveszméket tudatosíthassák. A hivatalosított magyar történelem- és nyelvtudomány még lehetőségként sem veszi tudomásul, hogy a honfoglaló magyarság egyik része a Kaukázus déli részéről származik, sőt a nyomok egészen Mezopotámiáig, a sumirokig vezetnek. E ragozó nyelven beszélő nép tárgyi és szellemi műveltségének emlékei mindmáig felfedezhetők a magyarság hagyományaiban. A sumirok számos buktatón, népirtáson, a hazájájukból való kényszerű el- és kiköltözés után más vidéken, más néven éltek tovább. A sorsuk oly hasonló a népünkéhez, hogy a történetükből, viszontagságaikból, küzdelmeikből a megmaradásunkhoz erőt lehet és kell meríteni.

A vetített képes előadás bemutatja a magyar és a kb. 5000 évvel ezelőtt Mezopotámiában élt sumir nép művelődésbeli kapcsolatának népművészetünkben és népünk emlékezetében megőrződött szellemi és tárgyi emlékeit, s bizonyítja, hogy a sumir nép egyenesági leszármazottja a mai magyarság.

 

 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők !